Skupnostna psihiatrična obravnava

Center za duševno zdravje odraslih

Skupnostna psihiatrična obravnava - SPO

Delovni čas

 • Ponedeljek
  13:00 - 20:00
 • Torek
  07:00 - 14:00
 • Sreda
  07:00 - 14:00
 • Četrtek
  07:00 - 14:00
 • Petek
  07:00 - 14:00

Naročanje

Po telefonu:
03/8995 608; 480

Po e-pošti:
narocanje.cdzo-spo@zd-velenje.si

Osebno:
v sprejemni pisarni na novi lokaciji TRG MLADOSTI 2

Po pošti na naslov:
Skupnostna psihiatrična obravnava Trg mladosti 2 ali Vodnikova 1, 3320 Velenje

Obvestila

Napotitev lahko priporočajo osebni zdravniki, zdravniki specialisti, patronažne službe, službe zaposlitvene rehabilitacije, svojci, socialno varstveni zavodi, center za socialno delo, nevladne organizacije. V SPO se lahko vključi oseba z duševno motnjo po lastni presoji.
Vključitev v SPO je lahko z napotnico ali brez

Brez odsotnosti.

Kaj obsega SPO

Nudimo celostno skrb kar pomeni dolgotrajno, nepretrgano in celovito interdisciplinarna obravnavo vseh strokovnjakov tima, na regionalnem območju. Tako se bolnikom omogoča uspešno obvladovanje kroničnih duševnih motenj, težavnih in resnih zdravstvenih problemov, ki lahko vodijo v hudo invalidnost, samomorilno vedenje, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin pacientov ter občasno v dejanja, ki so lahko nevarna njim ali drugim ljudem. Povezuje se z drugimi službami za duševno zdravje na regionalnih območjih. Regionalno območje ki ga SPO ZD Velenje obsega: Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava

Izvajalci interdisciplinarne obravnave so

SPECIALISTKA PSIHIATRIJE
Branka Branković, dr. med., spec. psihiatrije

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE
Erna Knez Kočnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije

SOCIALNA DELAVKA
Suzana Hrast, univ. dipl. socialna delavka
Tina Marš, magistrica socialnega dela

DELOVNI TERAPEVT
Christian Thomas Rant, dipl. delovni terapevt

DIPLOMIRANA MEDINSKA SESTRA, ZDRAVSTVENIK
Gordana Milovanović, dipl. med. sestra
Tomaž Črep, dipl. zn.
Džemila Potoković, dipl. med. sestra
David Mori, dipl. zn.

Kako vam lahko pomagamo

SPO predstavlja obliko zdravljenja in vodenja psihiatričnih pacientov. Obravnave praviloma potekajo v pacientovem domačem okolju z namenom dostopnosti in vzpostavljanja čim bolj kakovostnega bivanja. Timski interdisciplinarni pristop omogoči, da se prepozna celovitost stanja in podpre, rešuje raznolikost potreb pri osebi s hudo duševno motnjo, saj vsak član s svojimi specifičnimi znanji prispeva k čim bolj celostni in kvalitetni obravnavi. Po diagnostični oceni se oblikuje načrta zdravljenja, obravnave s pacientom in svojci, sledi izvajanje zdravljenja, vodenja pacientov ter vsake 6 mesecev od sprejema sledi evalvacija. Interdisciplinarn obravnava sledi cilju zmanjšati in odstraniti simptome bolezni pri bolniku, pomoč pri rehabilitaciji in okrevanju, preprečevanje ponovitev bolezni, recidivov, doseganje varnega in čimbolj samostojnega življenje posameznika v lastnem okolju in lokalni skupnosti, zagotavljanje vključenosti in sodelovanje osebam z duševno motnjo in njihovim svojcem z nudenjem uporabnih informacij.

Zdravstveni dom Velenje
Vodnikova cesta 1,
3320 Velenje

Prikaži na zemljevidu

Telefon
03 899 54 00

E-poštni naslov
info@zd-velenje.si

Obiščite nas na Facebook-u

ZD Velenje je možno
spremljati tudi na naši
Facebook strani.

Specialisti družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, rentgenologije, medicina dela in športa, pulmologije, kardiologije, alergologije, psihiatrije

Zasebnost | Piškotki | Varstvo osebnih podatkov
Copyright © 2023, Zdravstveni dom Velenje.
Vse pravice so pridržane. Izvedba iDengo.