Politika kakovosti

Verzija 2

Vizija

Presegamo meje mogočega (sistema). Radi bi dali več kot dajo povprečni.

Poslanstvo ZD Velenje

Lokalnemu prebivalstvu zagotavljamo največjo možno dostopnost do kakovostnih, varnih, krajevno in časovno kontinuirano dostopnih zdravstvenih storitev, s kombinacijo širitve programov na podlagi realnih potreb in želj prebivalcev.

Cilj

Zdravsteni dom Velenje se zavezuje, da bo dolgoročno sledil viziji in poslanstvu. Pri tem pa upošteval in sledil vsem potrebam in pričakovanjem vseh zainteresiranih strani javnosti.

Naše smernice delovanja in izvajanja storitev bodo še posebej usmerjene v upoštevanje in zagotavljanje vseh zahtev, ki so kot temelj kakovostne zdravstvene oskrbe pri vsakem posamezniku.

Zastavili smo si naslednje smernice in cilje delovanja:

 

1.
nenehno izboljševanje zadovoljstva pacientov in njihovih svojcev, kot posledica strokovnih, pravočasnih, kontinuiranih in korektnih zdravstvenih storitev,

2.
uvajanje najnovejših dosežkov s področja medicinske znanosti in zdravstvene nege s ciljem čim večje uspešnosti, učinkovitosti in varnosti, ter z upoštevanjem enakosti med vsemi pacienti,

3.
permanentno usposabljanje medicinskega in nemedicinskega osebja vse z namenom upoštevanja ob zdravstveni storitvi razpoložljivih dokazov o najuspešnejših pristopih izvajanja le-teh,

4.
izboljševati uspešnost in učinkovitost ter pravočasnost glede na potrebe pacientov in njihovih svojcev ter ob vseh kliničnih procesih zagotoviti čim manjše tveganje za pacienta,

5.
na podlagi identificiranih kliničnih tveganj pripraviti in preventivno uvesti ukrepe, ki pomenijo ničelno tveganje za pacienta in svojce,

6.
graditi na zadovoljstvu medicinskega in nemedicinskega osebja, ki je posledica kvalitetnih pogojev za delo in donosov, ki temeljijo na sodelovanju ob visokem nivoju komunikacije,

7.
s pomočjo strokovnih kazalnikov kliničnih in nekliničnih procesov kontinuirano spremljanje okvirjev delovanja Zdravstvenega doma Velenje.

Temeljna naloga zdravstvenih delavcev v Zdravstvenem domu Velenje je krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, obravnavanje zdravja ter lajšanje trpljenja. Pri svojem delu upoštevamo znanstvena in strokovna dognanja sodobne medicine, zato se stalno izobražujemo in storimo vse, kar je v naši moči, za kakovostno in varno obravnavo pacienta.

Ob tem vsi zaposleni spoštujemo življenje, dostojanstvo in integriteto vsakega človeka.

Kakovost in varnost pri delu v Zdravstvenem domu Velenje je pomemben element uspešnosti delovanja in razvoja našega zavoda, zato je izvajanje določil iz Poslovnika kakovosti in iz vseh ostalih dokumentov sistema kakovosti obvezujoče za vse zaposlene.

Tanja Kontič
mag. zdrav. – soc. managementa
pomočnica direktorja

Mag. Janko Šteharnik
direktor

Zdravstveni dom Velenje
Vodnikova cesta 1,
3320 Velenje

Prikaži na zemljevidu

Telefon
03 899 54 00

E-poštni naslov
info@zd-velenje.si

Obiščite nas na Facebook-u

ZD Velenje je možno
spremljati tudi na naši
Facebook strani.

Specialisti družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, rentgenologije, medicina dela in športa, pulmologije, kardiologije, alergologije, psihiatrije

Zasebnost | Piškotki | Varstvo osebnih podatkov
Copyright © 2023, Zdravstveni dom Velenje.
Vse pravice so pridržane. Izvedba iDengo.

Skip to content