Ortodontska ambulanta

Ortodontska ambulanta

Oblike in načini naročanja

(drugi in tretji odstavek 15.a člena ZPacP)

Prvi specialistični pregled mora biti opravljen pred dopolnjenim 16. letom starosti.

Elektronsko naročanje preko portala Zvem,
https://narocanje.ezdrav.si/

Naročanje preko e-pošte: ortodontska.ambulanta@zd-velenje.si
Po telefonu v ordinacijskem času:
03/8995 – 487

Osebno v ordinaciji med ordinacijskim časom

Odgovorna oseba za čakalno vrsto : Sandra Tadić,
zobozdravstvena asistentka

Okvirno čakalno dobo za našo ambulanto (in vse druge ambulante v Sloveniji)  lahko preverite na  spletnem naslovu: https://cakalnedobe.ezdrav.si.

Na podlagi petega odstavka 14.b člena, enajstega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 15.a člena, drugega in šestega odstavka 15.b člena ter drugega odstavka 15.č člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) ministrstvo za zdravje izdaja Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve. V naši ambulanti čakalna doba za prvi specialistični pregled presega najdaljšo dopustno dobo, zato smo vas dolžni seznaniti z možnostjo, da lahko ortodontske storitve uveljavljate pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo. Seznam izvajalcev in čakalne dobe posameznih izvajalcev so objavljene na spletni strani ZZZS in NIJZ. Če drugega izvajalca z dopustno čakalno dobo v Republiki Sloveniji ni, se zglasite na nacionalni točki za čezmejno zdravstveno varstvo pri ZZZS. (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana; tel: 01/30 77 222 ali e-naslov: kontakt@nkt-z.si)

Odpoved termina s strani pacienta in posledice neopravičenega izostanka na termin ( 15. člen Zakona o pacientovih pravicah)
Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz objektivnih razlogov, ki jih določi minister za zdravje (smrt v družini, hospitalizacija, bolezen), pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotne listina preneha veljati. Če je pacient neopravičeno odsoten ba enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava te napotitve konča.

 

Zdravstveni dom Velenje
Vodnikova cesta 1,
3320 Velenje

Prikaži na zemljevidu

Telefon
03 899 54 00

E-poštni naslov
info@zd-velenje.si

Obiščite nas na Facebook-u

ZD Velenje je možno
spremljati tudi na naši
Facebook strani.

Specialisti družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, rentgenologije, medicina dela in športa, pulmologije, kardiologije, alergologije, psihiatrije

Zasebnost | Piškotki | Varstvo osebnih podatkov
Copyright © 2023, Zdravstveni dom Velenje.
Vse pravice so pridržane. Izvedba iDengo.

Skip to content