Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Vzgoja za zdravje je dinamični proces učenja.

Ne pomeni le širjenja informacij, ampak je aktiven proces informiranja, motiviranja in učenje posameznikov, da pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje vzpostavili in okrepili zdrav življenjski slog.

Šolsko obdobje je obdobje hitre rasti in razvoja, istočasno pa je zelo občutljivo obdobje, v katerem različni dejavniki okolja, način življenja, prehranjevanja in drugo vplivajo ne samo na rast in razvoj otroka, temveč na nastanek in razvoj različnih motenj in bolezni. Prav zaradi občutljivosti v tako pomembnem obdobju razvoja, otroci potrebujejo posebno skrb odraslih.

V okviru programa izvajamo predavanja namenjena otrokom (starostna skupina od 4 do 6 let), njihovim staršem in vzgojiteljem. Na zanimiv in enostaven način želimo otrokom približati osnove zdravega načina življenja.

 • Žav žav ostal bom zdrav (osebna higiena, prehrana in pijača, gibanje, prosti čas in počitek).
 • Da, ne bi bolelo (medvedek v bolnišnici).
 • Sproščanje.

Primeri delavnic za otroke in predavanj za starše in vzgojitelje

Osnovna šola

 • 1. razred: ZDRAVE NAVADE
 • 2. razred: OSEBNA HIGIENA
 • 3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENA
 • 4. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB
 • 5. razred: ZASVOJENOST
 • 6. razred: ODRAŠČANJE – dve plati medalije
 • 7. razred: DUŠEVNO ZDRAVJE – pozitivna samopodoba in stres
 • 8. razred: MEDSEBOJNI ODNOSI
 • 9. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

 

Posamezna delavnica traja dve šolski uri ali v obliki naravoslovnega dne.
Po potrebi pripravimo dodatna predavanja glede na aktualne vsebine/težave, oz. želje šole, ki se pojavijo.

Človekov vpliv na zdravje omejen, vendar je večina današnjih zdravstvenih problemov izrazito, nekaj pa vsaj delno, povezanih z načinom življenja. To pomeni, da smo ljudje za svoje zdravje moralno odgovorni.

Pri vzgoji gre za neposredno poseganje v vsakodnevno reševanje težav in stisk otrok in mladostnikov tako s strani staršev, učiteljev kot zdravstvenih delavcev, za posredovanje vrednot in načel, razvoj spoštovanja do samega sebe, sprejemanje različnosti ter razvoj občutka odgovornosti.

Z zdravstveno vzgojo v srednji šoli skušamo zvišati raven zdravja in veščin, povečati sposobnosti za nadzor in vplivati na oblikovanje zdravih prepričanj, ki jih mladi potrebujejo, da lahko osveščeno in odgovorno odločajo o svojem življenju.

V okviru programa izvajamo predavanja namenjena otrokom in njihovim staršem. Na zanimiv in enostaven način želimo otrokom in mladostnikom približati osnove zdravega načina življenja.

Odkrita komunikacija ter medsebojno spoštovanje; ljubeč, topel in odprt odnos – to je najboljše, kar lahko naredimo za mladostnika. Kombinacija učenja in vzgajanja pomeni, da imajo mladi zdrav pogled na zdravje, strokovne, preverjene informacije ter da je to povezano z vrednotami.

NEVARNOSTI IN PASTI DOVOLJENJIH IN
NEDOVOLJENIH DROG

 • dovoljene in nedovoljene droge,
 • nevarnosti in pasti nekontrolirane uporabe steroidov ter anabolikov,
 • energijske pijače.

VZGOJA ZA VARNO SPOLNO ŽIVLJENJE

 • samopodoba,
 • ljubezen in spolnost,
 • medosebni odnosi in komunikacija,
 • dolžnosti mladostnikov,
 • odločitev za starševstvo,
 • urejanje spočetja,
 • kontracepcija,
 • splav,
 • spolno prenosljive bolezni.

OGLED FILMA

 • samopregledovanje dojk ,
 • samopregledovanje mod in prostate.

OGLED MODELOV

MOJ ODNOS DO ŽIVLJENJA

 • moj odnos do samega sebe in do lastnega telesa,
 • duševno zdravje,
 • pozitivna samopodoba,
 • preprečevanje samomorilnosti,
 • pasti depresije, stresa,
 • sproščanje in avtogeni trening.

OGLED FILMA, DEMONSTRACIJA SPROŠČANJA

VZGOJA ZA PROMETNO VARNOST

 • pasti in nevarnosti alkohola,
 • pasti in nevarnosti energijskih pijač,
 • vpliv alkohola na vožnjo,
 • posledice– alkohol res ubija/nedolžne,
 • obvladovanje nasilja,
 • osnove prve pomoči,
 • tehnike oživljanja.

OGLED FILMA, DEMONSTRACIJA AED
UPORABA DEFIBRILATORJA

»POMAGAM PRVI«
PRAVILNO UKREPANJE V NUJNIH OKOLIŠČINAH

 • izguba zavesti,
 • zastoj srca in dihanja,
 • tehnike oživljanja (masaža srca, umetno dihanje),
 • šok,
 • krvavitve, rane,
 • utopitve,
 • tujki,
 • vročinska kap, sončarica,
 • možganska, srčna kap,
 • dehidracija, diareja,
 • prelom kosti (zvin, izpah),
 • poškodbe lobanje,
 • tope poškodbe,
 • piki insektov, strupenih kač,
 • zgodovina krvodajalstva in pomen krvi.

PRAKTIČNE VAJE iz imobilizacije in temeljnih postopkov oživljanja na lutki in defibrilatorju.

OGLED FILMA

 za življenje.

PRIZADEVANJE ZA ZDRAV STIL ŽIVLJENJA

 • dostopnost, pravice in dolžnosti za zdravje,
 • zdrav način prehranjevanja,
 • telesno zdravje,
 • zdravje kot celota,
 • higiena telesa,
 • higiena okolja,
 • duševno zdravje in sproščanje
 • gibanje,

DEMONSTRACIJA UMIVANJA ROK, SPROŠČANJE

OGLED FILMA

PREDAVANJA ZA STARŠE, VZGOJITELJE IN PEDAGOŠKE DELAVCE

 • zdrava prehrana otroka in mladostnika,
 • pozitivna samopodoba otroka in mladostnika,
 • 12 korakov za zdravje.

 

Po potrebi pripravimo predavanje glede na aktualne vsebine/težave, oz. želje, ki se pojavijo.

Zdravstveni dom Velenje
Vodnikova cesta 1,
3320 Velenje

Prikaži na zemljevidu

Telefon
03 899 54 00

E-poštni naslov
info@zd-velenje.si

Obiščite nas na Facebook-u

ZD Velenje je možno
spremljati tudi na naši
Facebook strani.

Specialisti družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, rentgenologije, medicina dela in športa, pulmologije, kardiologije, alergologije, psihiatrije

Zasebnost | Piškotki | Varstvo osebnih podatkov
Copyright © 2023, Zdravstveni dom Velenje.
Vse pravice so pridržane. Izvedba iDengo.

Skip to content